15. ročník městské volejbalové ligy - úvodní informace

Volejbalový oddíl TJ Svitavy vyhlašuje 15. ročník městské volejbalové ligy (MVL). Městská volejbalová liga je rozdělena do dvou výkonnostních kategorií 1. a 2. ligu. Pro žáky a učitele základních škol a víceletého gymnázia je určena městská volejbalová liga základních škol (MVLZŠ). Podrobné iformace k MVLZŠ budou zveřejněny později v samostatném článku.

Místo konání

Utkání 1. a 2. městské volejbalové ligy se hrají na antukovém hřišti TJ Svitavy za Národním domem.

Podmínky účasti

Družstva jsou složená z libovolného počtu hráčů obou pohlaví. Startující muži nesmí být na soupisce žádného družstva hrajícího soutěže ČVS pro sezónu 2009/2010. Toto omezení se nevztahuje na chlapce narozené v roce 1992 a mladší (kadeti) v 1. MVL a chlapce narozené 1994 a mladší (žáci) ve 2. MVL. Na ženy se nevztahují žádná omezení.

Právo účasti v 1. MVL (celkem 10 družstev) má prvních devět týmů z loňského ročníku a postupující tým z 2. MVL Jaruni. 2. MVL je otevřenou soutěží pro všechny.

Přihlášky

Mailem na adresu petr.sezemsky@vrg.cz, do mailu uvést kontaktní údaje (mail, mobil) na vedoucího družstva. Není třeba vyplňovat žádný papír jako v předchozích ročnících. Seznam přihlášených družstev bude zveřejněn a průběžně aktualizován na tomto webu.

Soupisky

Každé družstvo 1. a 2. MVL si spravuje svoji soupisku na webu www.volejbal.svitavy.cz. Soupiska obsahuje fotografie a jména všech hráčů oprávněných nastoupit za tým. Fotografie použitá pro soupsiku musí být vyhotovena během některého z prvních čtyř kol příslušné ligy na místě konání zápasů. Instrukce ke vkládání soupisek na web obdrží vedoucí týmů. Pokud družstvo nebude technicky schopno si soupisku vytvořit (nutná základní znalost HTML), bude mu za správní poplatek 200 Kč vytvořena pořadateli.

Každý hráč může být na soupisce pouze jednoho družstva 1. MVL nebo 2. MVL. Žáci a učitelé základních škol mohou současně hrát MVLZŠ. Uzávěrka soupisek je po čtvrtém kole základní části každé ligy. Od pátého kola již mouhou hrát pouze hráči uvedení na soupisce svého týmu.

Dresy

Družstva 1. MVL jsou povinna hrát v očíslovaných dresech. Čísla musí být profesionálně vyrobená, nestačí nalepit páskou nebo nakreslit. Před zahájením soutěže zaplatí družstva 1. MVL kauci 500 Kč, která jim bude v případě ústrojové kázně po soutěži vrácena. Za porušení ústrojové kázně (i více hráči) v jednom utkání se z kauce strhává 50 Kč. Ve 2. MVL nejsou dresy povinné.

Startovné

1. MVL 1.500 Kč + 500 Kč kauce, 2. MVL 1.000 Kč.

Ceny

První tři družstva obou lig obdrží poháry a věcné ceny, všechna družstava obdrží diplomy. Vítěz 1. MVL získá právo držet do dalšího ročníku velký pohár městské ligy a jméno vítězného družstva bude vyryto do jeho podstavce.

Systém soutěže

1. MVL - jedenkrát každy s každým, poté pavouk prvních osmi týmů s dohráváním utkání o konečné pořadí. Utkání pavouka se hrají během finálového turnaje. Družstva na 9. a 10. místě po základní části budou hrát play-out na dva vítězné zápasy.

2. MVL - podle počtu přihlášených družstev. Systém bude schválen na organizační schůzce v pondělí 26. dubna.

Utkání základní části se hrají na dva vítězné sety, utkání finálového turnaje na tři vítězné sety.

Postupy a setupy

Družstvo umístěné na desátém místě 1. MVL sestupuje do 2. MVL, vítěz 2. MVL postupuje do 1. MVL.

Náklady družstev, pojištění

Družstva startují na vlastní náklady a zodpovědnost. V ceně startovného není zahrnuto úrazové ani jiné pojištění.

Termíny

  • středa 21. dubna: uzávěrka přihlášek
  • pondělí 26. dubna v 18:00 ve VIP v hale Na Střelnici: organizační schůzka, losování
  • pondělí 3. května: první kolo 2. MVL, poté každé pondělí 2. MVL (s možným volným termínem pro potřeby MVLZŠ)
  • středa 5. května: první kolo 1. MVL, poté každou středu 1. MVL (s možným volným termínem pro potřeby MVLZŠ)
  • pátek 18. a sobota 19. června: finálový turnaj

Sněženky a machři - vítězové 1. městské volejbalové FIPO-CZECH ligy 2009.

Jaruni - vítězové 2. městské volejbalové ligy 2009 a postupující tým do 1. MVL pro ročník 2010

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll