Činnost přípravek zahájena

V letošním školním roce byla na většině svitavských základních škol zahájena činnost volejbalových přípravek. Skupiny jsou na jednotlivých školách rozděleny zvlášť pro děti z první a druhé třídy a dále pro třeťáky a čtvrťáky. Děvčata a chlapci mají společně dvě hodiny volebalové přípravky týdně. Hlavní náplní je zejména vybíjená, ve které se již na podzim uskutečnil meziškolský turnaj, dále učitelé (trenéři) rozvíjejí pohybové schopnosti dětí. Systém hry volejbalu a pohyb po hřišti se děti učí prostřednictvím přehazované.

Paralelně se školními přípravkami probíhají tréninky odděleně pro dívky a chlapce zvlášť. Nejmladší děvčata volejbalového oddílu ve Svitavách má na starosti zkušený trenér Jiří Kryštůfek (informace o trénincích lze získat na tel. čísle 737823868) za asistence Zdeny Ševčíkové. Tato skupina již absolvovala letní soustředění v Hošťálkové a v loňské sezóně děvčata získávala své první turnajové zkušenosti v přehazované. Nejmladší chlapci společně trénují pod vedením Pavlíny Němečkové (777116079) a Davida Švihela jednou týdně od října loňského roku, kdy se rozběhla činnost školních přípravek, na kterou tréninková skupina navazuje.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll