Historie oddílu

 

Volejbalový oddíl Jiskra Svitavy
později volejbalový oddíl TJ Svitavy

Historie:

 • Volejbalový oddíl ve Svitavách vznikl v roce 1949. U jeho začátků stáli např. manželé Zdeňka a František Vymětalovi, sestry Kerumovy, Bedřiška Stündlová, studenti svitavského gymnázia Zdeněk Michálek, Václav Zrůstek a další. Využívali sokolské cvičiště za Národním domem. Scházeli se již dříve, ale nebyli organizovaní. Hrálo se přes síť bez lanka, šněrovacími míči, které se před hrou krémovaly a leštily, lajnovalo se kolíkem.
 • V roce 1950 došlo k prvnímu přátelskému utkání žen v Moravské Třebové. Bylo to prestižní utkání, ve kterém svitavské ženy přesvědčivě vyhrály. To byl moment, který rozhodl o tom, že se svitavské volejbalistky přihlásily do řádné soutěže Brněnského kraje.
 • Podmínky pro rozvoj volejbalu se postupně zlepšovaly, zejména když do volejbalového dění vstoupil tehdy největší textilní podnik ve městě – Vigona. Sportovní organizace - spojená s Vigonou - se jmenovala Jiskra Svitavy a volejbalisti do ní patřili.
 • Na začátku 50. let však museli volejbalisti sokolské cvičiště opustit a budovali nové hřiště na tehdejší ulici Leninově (dnes U Stadionu), vedle podniku Vigona 03. Podmínky tam však byly špatné (v létě volejbal, v zimě kluziště, silný vítr,…). Po roce jim bylo dovoleno vrátit se zpět na hřiště za Národním domem, kde vlastními silami vybudovali 3 kvalitní antuková hřiště. V tomto areálu již zůstali. Pro zimní přípravu tehdy stačila stará Střelnice, o něco později i bývalá tělocvična Obchodní akademie.
 • V 50. letech postupovaly v soutěžním žebříčku nejrychleji ženy. Za pět let velkého úsilí a obětování postoupily do ligové soutěže. Ta se hrála systémem dvojzápasů – v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne (v sobotu dopoledne se ještě pracovalo!). Oporami družstva byly od začátku zejména: Zdeňka Vymětalová, Vilma Michálková (Kerumová), Helena Zrůstková (Kerumová), Bedřiška Balousová (Stündlová). Ligové soutěže se v té době hrály na venkovních hřištích. Utkání žen se těšila značné pozornosti – 400 diváků nebylo žádnou zvláštností. Územní reorganizace Československé republiky v roce 1960 a s ní související reorganizace volejbalových soutěží ukončila ligovou soutěž žen ve Svitavách. Muži se účastnili krajské soutěže, ale především po všech stránkách (trenérsky, organizačně, …) podporovali úspěšné družstvo žen. Hlavními osobnostmi volejbalového oddílu byli: František Vymětal, Zdeněk Michálek, Václav Zrůstek a další.
 • V 60. letech měl oddíl už kvalifikované trenéry a ti začali pracovat s mládeží, zejména s dívčími složkami. Nejúspěšnější byly pod vedením Františka Vymětala dorostenky, hrály v letech 1963–65 dorosteneckou 1.ligu. Jádro družstva tvořily: Marcela Vymětalová, Hana Štrajtová, Marie Hornychová, Jindřiška Vavříková, Jaroslava Němcová, Olga Eigelová, Eliška Hrubá. Ženy i muži se v 60. letech účastnili krajských soutěží.
 • V 70. letech se výrazně rozrostla členská základna, ale výkonnostně šla úroveň na začátku tohoto období dolů. Generační problém se nevyhnul především družstvu žen (starší končily, dorostenky odcházely studovat - 2 se uplatnily v ligových družstvech), a také někteří zakládající členové oddílu, na nichž oddíl funkcionářsky a organizačně stál, svoji dlouholetou obětavou práci pro volejbal zakončili. V druhé polovině 70. let se situace stabilizovala, funkcionářskou a organizační štafetu ve vedení oddílu převzaly Marcela Sezemská (Vymětalová), Hana Bělohlávková (Štrajtová), další jim vydatně pomáhali. V soutěžích měl oddíl většinou 7 družstev, nejvýše v krajských přeborech. Stále intenzivněji se pracovalo s mládeží.
 • V 80. letech přinesla první úspěchy také trenérská práce s chlapeckou žákovskou kategorií. Nejúspěšnější bylo družstvo starších žáků. V krajském přeboru byli vždycky druzí, protože na Českou Třebovou, která měla v té době tréninkové středisko, prostě síly nebyly. Trenérské práci se začali věnovat další, např. Petr Lána, Zdena Brandejsová, Marcela Sezemská. Poprvé měl oddíl zastoupení ve všech ženských i mužských kategoriích, převážně v krajských přeborech. Vytvořeno bylo družstvo veteránek a bylo úspěšné. Výrazně se změnila příprava družstev – byla soustavná, celoroční, o prázdninách se začala organizovat soustředění jednotlivých družstev, nejdříve v Čenkovicích, od roku 1982 v Hošťálkové u Vsetína.
 • V 90. letech se udály velké změny také ve volejbalovém oddíle. TJ Svitavy byla zachována, ale na veškerou činnost si musel oddíl zajišťovat finanční prostředky sám – dary, sponzorské příspěvky, podpora města, … Vydatnou podporu dávalo město, např. hradí tréninkové hodiny v tělocvičnách, koncem 90. let financovalo rekonstrukci volejbalových hřišť za Národním domem a výstavbu sociálního zařízení. Rozšířil se počet trenérů – zejména u dívek: Marcela Sezemská, Jiří Kryštůfek, Iveta Špačková, Marcela Smělá, Anna Tronečková. Největší úspěchy mělo družstvo starších žákyň, které se probojovalo v roce 1995 do finále Mistrovství ČR a v Českém poháru skončilo na 4. místě. Družstvo žen bylo stabilním účastníkem KP 1. třídy, muži hráli převážně KP 2. třídy. Další mládežnická družstva startovala v krajských přeborech. Členové oddílu pořádali také turnaje a dlouhodobou soutěž pro volejbalisty – amatéry, Městskou volejbalovou ligu. Takové akce si získaly hodně příznivců.
 • 2000 – současnost Oddíl se rozrůstá, činnost je velmi bohatá, úroveň se zvyšuje. Poprvé v historii svitavského volejbalu je areál hřišť za Národním domem „malý“ a výbor oddílu hledá cestu, jak areál rozšířit o čtvrté hřiště. (poznámky o současném období – viz níže)

Současnost 2000 – 2005:

 • Oddíl má 207 členů (136 mládež, 71 dospělí) a je v TJ Svitavy jednoznačně největší. Výbor oddílu je aktivní, všichni pracují jako dobrovolní pracovníci.
 • V soutěžích je zapojeno celkem 12 – 14 družstev (všech věkových kategorií, v ženské i mužské složce), většinou v krajských přeborech.
 • Oddíl má 12 kvalifikovaných trenérů, z toho 3 s licencí B, 9 s licencí C. Dalších 8 aktivních i bývalých hráčů se zapojilo do přípravy žákovských družstev.
 • Práce s dívčími složkami je v oddíle již tradiční, poprvé se však pracuje systematicky také s chlapci. Je to zásluha především nových mladých trenérů Petra Sezemského a Marka Meluzína.
 • Kvalifikaci rozhodčích má 9 členů oddílu.

Sportovní úspěchy:

 • V roce 2000 se probojovalo naše družstvo žen seniorek (veteránek) až do finále Mistrovství ČR seniorek a úspěšně reprezentovalo Východočeský kraj.
 • Kadetky hrály v sezónách 2003-2005 2. ligu.
 • Tři odchovanci oddílu se uplatnili v ligových družstvech (Kateřina Sezemská – Univ. Brno, Univ. Tulsa v USA, Martina Fröhdeová – UP Olomouc, Jakub Černý VK Příbram).
 • Oddíl má zastoupení v Krajských centrech mládeže jak v kategorii žaček, tak žáků.
 • „A“ družstvo žen skončilo 2x na 2. místě v krajském přeboru I. třídy.
 • Svitavský volejbalový oddíl měl zástupce i ve SR ČVS – Marcela Sezemská.
 • Oddíl se stará o údržbu a správu volejbalového areálu za Národním domem, který je majetkem TJ Svitavy a který volejbalisté bohatě využívají prakticky 7 dní v týdnu.
 • Členové oddílu pořádají na hřištích dlouhodobé akce pro volejbalisty – amatéry, např. Městskou volejbalovou ligu, tradiční srpnový turnaj pro smíšená družstva.
 • Rozvoji volejbalu výrazně pomohla výstavba sportovní haly, na kterou příznivci kolektivních halových sportů čekali ve Svitavách více jak 50 let.
 • V červnu 2003 jsme byli spolupořadateli 1. Olympiády mládeže s Orbitem – organizovali jsme a zabezpečovali turnaj chlapců – akce byla velmi úspěšná, jako organizátoři jsme uspěli na výbornou.
 • Členové oddílu vyvíjejí maximální snahu získat do Svitav vrcholové volejbalové akce, např. mezistátní utkání. Odehrála se jich zde celá řada, nejvýznamnější byla: kvalifikace na ME žen mezi ČR a Ukrajinou, 2x utkání EVL mužů, kdy soupeři českých reprezentantů byli Rusové a Španělé.

  Marcela Sezemská

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll