Nábory do školních přípravek

Od září probíhají na čtyřech svitavských základních školách nábory nových adeptů do volejbalových přípravek. Na ZŠ T.G.Masaryka 27, ZŠ Riegrova 4, ZŠ Sokolovská 1 a ZŠ Felberova 2 organizujeme tréninkové skupiny pro chlapce a děvčata z 1. a 2. tříd a ze 3. a 4. tříd (na ZŠ Sokolovská 1 jsou obě skupiny sloučené). Trénuje se dvakrát týdně jednu vyučovací hodinu nebo jednou týdně dvě vyučovací hodiny. Tréninky časově navazují na školní družinu. Náplní přípravek je všeobecná pohybová průprava a základy míčových her.

Běhěm školního roku budeme opět pořádat meziškolní turnaje ve vybíjené a v přehazované.

Bližší informace podají třídní učitelé nebo ředitelé jednotlivých škol.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll