Nábory do minipřípravek v sezóně 2015/2016

Od září 2015 nabíráme nové hráče a hráčky ve věku od 5 let do volejbalových minipřípravek. Náplní minipřípravek je všeobecná atletická a gymnastická průprava, práce s míčem a hraní sportovních her včetně minivolejbalu. Děti se rovněž mohou účastnit seriálu minivolejbalových turnajů Pardubického kraje.

Tréninky:

chlapci MŠ + 1. třída (trenéři Petr Sezemský (info tel. 777153428), Lenka Šudomová, Michala Frantová): úterý a čtvrtek 16:00 - 17:00 v tělocvičně ZŠ Riegrova

chlapci 2. - 3. třída (trenéři Petr Sezemský (info tel. 777153428), Lenka Šudomová, Michala Frantová): úterý a čtvrtek 17:00 - 18:00 v tělocvičně ZŠ Riegrova

dívky MŠ - 3. třída (trenéři Zdeňka Ševčíková (info tel. 773606800), Eva Karbašová, Markéta Šejnohová): v září ještě na hřišti za Národním domem v úterý a v pátek 15:30 - 17:00, od října pak v úterý 17:00 - 18:30 v hale Na Střelnici a v pátek 15:30 - 17:00 v tělocvičnách ZŠ Felberova

Nábory probíhají po celý školní rok, zájemci si mohou přijít kdykoli zkusit zatrénovat.

Začít s volejbalem lze i na základní škole. Na všech školách ve Svitavách organizujeme minivolejbalové kroužky pro děti z prvních a druhých tříd. Náplň je podobná jako v minipřípravkách. Pro děti ve školních kroužcích pořádáme dvakrát ve školním roce minivolejbalové turnaje ve sportovní hale Na Střelnici. Děti mohou současně navštěvovat kroužek na ZŠ i minipřípravku.

ZŠ T.G.Masaryka
1. třída (trenéři Jana Slezáková a Petr Sezemský): pondělí a středa 13:30 - 14:15 v tělocvičně ZŠ T.G.Masaryka
2. třída (trenéři Jana Slezáková a Petr Sezemský): pondělí a středa 14:15 - 15:00 v tělocvičně ZŠ T.G.Masaryka

ZŠ Riegrova
1. a 2. třída (trenéři Petra Korbářová a Petr Sezemský): úterý a čtvrtek 14:00 - 14:45 v tělocvičně ZŠ Riegrova

ZŠ nám. Míru
1. a 2. třída (trenéři Markéta Andrlová a Petr Sezemský): pondělí a čtvrtek 13:45 - 14:30 v tělocvičně ZŠ nám. Míru

ZŠ Sokolovská
1. a 2. třída (trenéři Michal Luňáček a Petr Sezemský): bude upřesněno

ZŠ Felberova
1. třída (trenéři Jiří Petr a Petr Sezemský): čtvrtek 13:30 - 15:00 v tělocvičně ZŠ Felberova
2. třída (trenéři Dana Machová a Petr Sezemský): čtvrtek 13:30 - 15:00 v tělocvičně ZŠ Felberova

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll