Festival volnočasových aktivit

V sobotu 4. září uspořádalo SVČ Tramtáryje na stadioně Festival volnočasových aktivit. Jedalo se o akci, na které se prezetovaly sportovní kluby a organizace zabývající dalšími aktivitami pro děti.

My jsme postavili na atletické dráze pět minivolejbalových kurtů, na čtyřech z nich probíhal turnaj našich nejmladších svěřenců, pátý byl k dispozici příchozím. Zde si mohly zájemci zaházet přes síť do koše a za tento výkon získali smajlíka do hrací karty. Smyslem celé akce bylo nasbírat co nejvíce razítek, v našem případě smajlíků" a nejaktivnější sběrači byli nakonec odměněni diplomem nebo medailí.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll