Novinka: Městská volejbalová liga základních škol

Volejbalový oddíl vyhlašuje 1. ročník městské volejbalové ligy základních škol.

 • Hraje se během května a června na hřišti za Národním domem. Hracím dnem je pondělí, výjimečně středa.
 • Soutěž je rozdělena na základní část a finálový turnaj případně play-off (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek, kdy bude znám počet zúčastněných družstev).
 • Hrají družstva základních škol a gymnázia do úrovně deváté třídy.
 • Družstva mohou být smíšená, chlapecká nebo dívčí. Věk hráčů neomezen (musí být pouze žákem nebo zaměstnancem školy, za kterou hraje).
 • Mohou hrát registrovaní i neregistrovaní.
 • Mohou hrát i učitelé a zaměstnanci (pouze neregistrovaní), je ale omezen počet učitelů/zaměstnanců na hřišti na maximálně jednoho na každé straně. Na soupisce může mít každé družstvo libovolný počet učitelů/zaměstnanců své školy.
 • Hráči MVLZŠ (žáci i učitelé/zaměstnanci) mohou hrát současně i 1. nebo 2. MVL.
 • Soupisky si každé družstvo tvoří samo. Soupisky obsahují fotografie, jména a navštěvované třídy (případně funkce u zaměstnanců školy) všech hráčů.
 • Návod na zpracování fotografií hráčů a přípravu soupisky bude zveřejněn na webu.
 • Soupisky musí být potvrzené vedením školy po každé změně a předkládány rozhodčímu před každým utkáním družstva.
 • Každé družstvo má svého vedoucího, který komunikuje s vedením ligy (e-mail).
 • V případě velkého zájmu může škola vytvořit více družstev. Přestupy hráčů mezi družstvy jedné školy jsou možné pouze do 4. kola.
 • Výška sítě 224 cm.
 • Ve startovném není zahrnuto úrazové ani jiné pojištění. Družstva startují na vlastní nebezpečí.
 • Dotazy, připomínky a návrhy na e-mailu petrs@vrg.cz.
 • Přihlášky do 15. dubna 2009 na e-mail petrs@vrg.cz. Do přihlašovacího mailu uveďte:

 1. školu, kterou bude družstvo reprezentovat
 2. jméno vedoucího družstva a číslo jeho mobilního telefonu; jako kontaktní mail bude brána adresa, ze které přijde přihláška
 3. čas, kdy vaše družstvo může nejdříve nastoupit k utkání v pondělí a ve středu s ohledem na školní rozvrh hráčů družstva
 4. známé termíny, ve kterých vaše družstvo nemůže hrát z důvodu školních výletů a jiných akcí organizovaných školou

 

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll