soupisky

Soupisky MVL 2011

1. MVL 2010 - Maori battalion

1. MVL 2010 - Drink team

 

Na koni: Daniel Karpeles

Zadní řada:René Karpeles, Petr Báča

Spodní řada:Antonín Lamař,Jana Karpelesová, Pavel Musil

 

 

Rostislav Bednář

 

2. MVL 2010 - Smrad z jelena

horní řada zleva: Mirka Navrátilová, Barbora Richtrmocová, Jiří Neubauer, Václav Dokoupil;<br />
            dolní řada: Jan Vomela, Ivo Zouhar, Jiří Ježek
horní řada zleva: Mirka Navrátilová, Barbora Richtrmocová, Jiří Neubauer, Václav Dokoupil
dolní řada: Jan Vomela, Ivo Zouhar, Jiří Ježek

2.MVL 2010 - Antik řecký

2.MVL 2010 - Antik římský

2. MVL - Gympl

1. MVL 2010 – C TEAM

C TEAM soupiska

1. MVL 2010 - Condor

 dolní řada: Jiří Krejčí, Dana Dudková

horní řada: Radomír Procházka, Zdeněk Nečas, Tomáš Culík, Martin Flígl, Blahoslav Kašpar

Milan Toul

1. MVL Sněženky a Machři

 

 
 

Zuzana Odvárková

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll