Přípravka dívek - zimní příprava

Přípravka dívek na jarní kola své soutěže teprve čeká, ale snaží se na ni co nejlépe připravit. Děvčata trénují v úterý ve Sportovní hale od 17.00 do 20.00 hodin (střídají se zde dvě skupiny dle věku) a v pátek od 15.30 do 17.00  hodin na ZŠ Felberova, kam chodíme trénovat společně. Nyní se věnujeme především rozvíjení všech volejbalových dovedností, ale nezapomínáme také na všeobecnou průpravu. Důkazem toho byl trénink ze dne 29.2.2008,  kde jsme procvičili náš gymnatický um na nafukovacím gymnastickém pásu AIR TRACK. Tento trénink nám umožnil oddíl ASPV Svitavy. Kromě gymnastické přípravy jsme si užili hlavně hodně legrace (trenéři se smáli až po tréninku, když se nikomu nic nestalo). Děkujeme tímto oddílu ASPV Svitavy za splupráci.

Další novinkou, která nám v letošní sezóně pomáhá v tréninku je používání nové volejbalové sítě, která se natahuje napříč tělocvičnou a rozděluje nám tělocvičnu na více menších hřišť. Tuto síť používáme na ZŠ Felberova a usnadňuje nám nácvik herních činností se zapojením všech dětí do hry najednou.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll