Akce a činnost

Začíná kolotoč městské volejbalové ligy

Pozor novinka: Jarda Hrabálek nám poslal přihlášku převedenou do formátu .doc (MS Word). Nabízíme ji ke stažení. Nyní stačí tuto přihlášku vyplnit a poslat na e-mail ředitele ligy.

Šmejdi (VSSŠ): 2. místo v turnaji - zrajeme jako víno!!!

V tělocvičně ZŠ Felberova jsme v sobotu 29. března pořádali 4. ročník Memoriálu Zdeňka Randuly. Hostili jsme volejbalové kamarády ze svitavského a brněnského regionu, abychom propotili dresy a dobře si zahráli, vzpomněli si na dobrého kamaráda Zdeňka a nakonec se i pobavili.

VSSŠ: 4. ročník Memoriálu Zdeňka Randuly - pozvánka!!!

V sobotu 29. března pořádáme, přesně řečeno pořádají členové "Volejbalové sekce svitavských šmejdů" již 4. ročník Memoriálu Zdeňka Randuly. Turnaj se uskuteční v tělocvičně ZŠ Felberova 2, začátek v 8:00 hodin. Je určen pro smíšená družstva – muži nad 40 let, ženy bez věkového omezení.

ZŠ Felberova vítězí ve druhém turnaji ve vybíjené

Ve druhém turnaji školních volejbalových přípravek, který se konal v úterý 26. února ve sportovní hale Na Střelnici, zvítězila základní škola Felberova, která tak oplatila porážku základní škole T. G. Masaryka z prvního turnaje v prosinci loňského roku.

Celkové pořadí v turnaji:

Činnost přípravek zahájena

V letošním školním roce byla na většině svitavských základních škol zahájena činnost volejbalových přípravek. Skupiny jsou na jednotlivých školách rozděleny zvlášť pro děti z první a druhé třídy a dále pro třeťáky a čtvrťáky. Děvčata a chlapci mají společně dvě hodiny volebalové přípravky týdně.

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družsvo ZŠ náměstí Míru 73 v něm v kategorii 3.-4. třída obsadilo 4. místo. Tým hrál ve složení: Julie Štulpová, Jiří Simon, Tomáš Kříž a Jiří Konopáč.

 

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družsvo ZŠ Riegrova 4 v něm v kategorii 3.-4. třída obsadilo 3. místo.

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družstvo ZŠ Felberova 2 v něm v kategorii 3.-4. třída obsadilo 2. místo.

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družsvo ZŠ náměstí Míru 73 - sportovní školička v něm v kategorii 1.-2. třída obsadilo 2. místo.

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družsvo ZŠ T. G. Masaryka 27 - Koníci v něm v kategorii 1.-2. třída obsadilo 4. místo.

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll