Minivolejbalové kroužky při ZŠ

Turnaj školních volejbalových kroužků

V úterý a ve středu se konaly v hale již tradiční turnaje dětí navštěvující volejbalové kroužky na základních školách. V úterý hráli třeťáci (11 družstev) a čtvrťáci (8 družstev) oranžový minivolejbal, ve středu prvňáci (16 družstev) a druháci (18 družstev) žlutý minivolejbal.

ZŠ Sokolovská přerušila nadvládu ZŠ T.G.Masaryka

V úterý 14. května a ve středu 15. května se v hale Na Střelnici konal poslední turnaj školních volejbalových kroužků v tomto školním roce. V úterý hráli prvňáci a druháci žlutý minivolejbal, ve středu třeťáci a čtvrťáci oranžový minivolejbal.

Na únorovém turnaji vyhrála všechny kategorie ZŠ T.G.Masaryka, ale v úterý ji ve žlutém minivolejbale v kategorii prvních tříd překonal tým Sokolíci 4 ze ZŠ Sokolovská.

Turnaj školních přípravek - 38 družstev - ve všech kategoriích vítězí ZŠ T.G.Masaryka

V úterý a ve středu probíhaly v hale Na Střelnici turnaje školních volejbalových přípravek. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: žlutý minivolejbal 1. třida (9 družstev), žlutý minivolejbal 2. třída (13 družstev), oranžový minivolejbal 3. třída (8 družstev) a oranžový minivolejbal 4. třída (8 družstev). Ve všech kategoriích se hrálo systémem každý s každým.

Druhý turnaj v barevném minivolejbale pro přípravky při základních školách

V úterý 22. a 29. května sehrály děti ze školních volejbalových přípravek svůj závěrečný turnaj v tomto školním roce. Akce byla rozdělena do dvou dní, protože na školách máme více jak 120 dětí a uspořádat jeden turnaj pro všechny v omezeném čase 1,5 hodiny, který máme v hale k dispozice (děkujeme touto cestou ZŠ T.G.Masaryka za uvolnění haly) by bylo nemožné.

Turnaje školních přípravek letos v novém - hraje se barevný minivolejbal

Od tohoto školního roku jsme zařadili do tréninku volejbalových přípravek při základních školách barevný minivolejbal. Žlutá a oranžová verze minivolejbalu nahradila vybíjenou. První meziškolní turnaje se konaly v únoru a jelikož je ve školách přes 140 malých volejbalistů, museli jsme akci rozdělit do dvou dní.

Přípravky při základních školách ukončily soutěžní sezónu

Naše přípravky pracující pod hlavičkou základních škol sehrály poslední turnaj v úterý 24. května. Byla to zároveň poslední akce, na které byla do programu zařazena vybíjená. Tu hrály mladší ročníky z 1. a 2. třídy, starší ročníky ze 3. - 4. tříd se utkaly v přehazované tříčlenných týmů.

Myšárna oplatila Felberce porážku z prosincového turnaje

Při všem tom shonu, který provází konec halové sezóny dospělých, soutěže mládeže a turnaje berevného minivolejbalu (a v mém případě i celotýdenní boj s účetnictvím a daňovým přiznáním), vás neochudím o zprávu ze druhého turnaje volejbalových přípravek při základních školách. Hrálo se v úterý 22. března v hale Na Střelnici v tradiční čas od 14:00 do 15:30.

Odehrán první turnaj školních přípravek v tomto školním roce

V úterý se v hale sehrál první turnaj našich volejbalových přípravek ve vybíjené. Zúčastnilo se celkem 86 dětí ve dvou kategoriích 1.-2. třída (5 družstev) a 3.-4. třída (2 družstva).

Výsledky zápasů v kategorii 1. - 2. třída:                                   

V přehazce vyhráli zkušení borci z Riegrovky

Třetí a v tomto školním roce poslední turnaj mezi volejbalovými připravkami našeho oddílu proběhl toto úterý v hale Na Střelnici. Mladší děti z prvních a druhých tříd hrály vybíjenou, starší děti ze třetích a čtvrtých tříd přehazovanou trojic. Tuto soutěž vyhráli chlapci, kteří hráli přehazovanou v krajském přeboru za Svitavy a zúročili tak získané zkušenosti.

Druhý turnaj škol ve vybíjené - mladší: 1. ZŠ T.G.Masaryka 1, starší: 1. ZŠ Riegrova

V úterý 16. března se v hale Na Střelnici uskutečnil druhý turnaj ve vybíjené školních volejbalových přípravek v tomto školním roce. Oproti prvnímu turnaji, který se konal v prosinci 2009, narostl počet družstev o jedno v každé kategorii, protože početnější skupiny ZŠ T.G.Masaryka v mladší kategorii a ZŠ Felberova ve starší kategorii byly rozděleny na dvě družstva vždy s označením 1 nebo 2 za názvem své školy.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll