Minivolejbalové kroužky při ZŠ

Turnaj ve vybíjené - mladší: 1. ZŠ T.G.Masaryka, starší: 1. ZŠ Riegrova

V úterý 8. prosince byl sehrán první turnaj ve vybíjené školních volejbalových přípravek v této sezóně. Přestože na školách řádí chřipky, sešla se družstva v solidních počtech. Soutěže se celkem zúčastnilo 72 dětí.

Turnaj byl vypsán pro dvě kategorie, mladší 1.-2. třída a starší 3.-4. třída. V každé kategorii hrály tři školy.

Výsledky v mladší kategorii:

Poslední turnaj školních přípravek před prázdninami

V úterý proběhl v hale Na Střelnici poslední turnaj našich školních přípravek před prázdninami. Mladší děti (1. a 2. třída) hrály vybíjenou, starší děti (3. a 4. třída) přehazovanou.

Výsledky vybíjené:

1. ZŠ T.G.Masaryka 1
2. ZŠ Felberova
3. ZŠ Riegrova

Ve vybíjené suverénní ZŠ T.G.Masaryka

Základní škola T.G.Masaryka zvítězila v obou kategoriích ve druhém turnaji základních škol ve vybíjené, který pořádal náš oddíl pro své přípravky.

Na turnaji základních škol vítězí ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Riegrova

První turnaj ve vybíjené pro volejbalové přípravky na základních školách se hrál v úterý 9. prosince ve sportovní hale na Střelnici. Turnaj byl organizován pro dvě věkové skupiny - mladší (1. - 2. třída) a starší (3. - 4. třída).

Nábory do školních přípravek

Od září probíhají na čtyřech svitavských základních školách nábory nových adeptů do volejbalových přípravek. Na ZŠ T.G.Masaryka 27, ZŠ Riegrova 4, ZŠ Sokolovská 1 a ZŠ Felberova 2 organizujeme tréninkové skupiny pro chlapce a děvčata z 1. a 2. tříd a ze 3. a 4.

Turnaj školních přípravek vyhráli Draci a Kočičky

V úterý 27. května se konalo třetí měření sil budoucích volejbalistů, kteří nyní trénují v přípravkách ve svých školách. Mladší děti hrály vybíjenou, starší soutěžily v přehazované a poprvé tak přičichly ke sportu, který již má blízko k volejbalu.

ZŠ Felberova vítězí ve druhém turnaji ve vybíjené

Ve druhém turnaji školních volejbalových přípravek, který se konal v úterý 26. února ve sportovní hale Na Střelnici, zvítězila základní škola Felberova, která tak oplatila porážku základní škole T. G. Masaryka z prvního turnaje v prosinci loňského roku.

Celkové pořadí v turnaji:

Činnost přípravek zahájena

V letošním školním roce byla na většině svitavských základních škol zahájena činnost volejbalových přípravek. Skupiny jsou na jednotlivých školách rozděleny zvlášť pro děti z první a druhé třídy a dále pro třeťáky a čtvrťáky. Děvčata a chlapci mají společně dvě hodiny volebalové přípravky týdně.

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družsvo ZŠ náměstí Míru 73 v něm v kategorii 3.-4. třída obsadilo 4. místo. Tým hrál ve složení: Julie Štulpová, Jiří Simon, Tomáš Kříž a Jiří Konopáč.

 

Turnaj ve vybíjené

11. prosince 2007 se ve sportovní hale Na Střelnici konal první turnaj školních přípravek. Družsvo ZŠ Riegrova 4 v něm v kategorii 3.-4. třída obsadilo 3. místo.

© 2007-13 Luboš Branda & volejbalový oddíl TJ Svitavy

powered by Drupal - template FlorAll